Bruges and Ghent, Belgium

Tôi viết về Bruges và Ghent trong cùng một bài, vì 2 thành phố này có khá nhiều điểm liên quan đến nhau. Thứ nhất, đó là 2 thành phố đều nằm trên… Continue reading