Category Archive: Czech

The Old Český Krumlov

Tittt tittt tittt. Tiếng chuông báo thức điện thoại kéo nó ra khỏi giấc mơ. Đưa tay sờ soạn màn hình và tắt cái thứ nghe nhói tai ấy và ngủ tiếp. 10… Continue reading

PRA|HA – PRA|GUE – PRA|GA – PRA|G

Điều mong ước lúc ném đồng xu xuống đài phun nước Trevi ở Rome đã thành hiện thực, cuối cùng tôi cũng đã có thể dắt tay em cùng đi du lịch ở… Continue reading